PIRKIMO TAISYKLĖS

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato PIRKĖJO ir PARDAVĖJO teises, pareigas ir atsakomybę PIRKĖJUI įsigyjant prekes el. parduotuvėje.

1.2. PARDAVĖJAS pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. PIRKĖJAS informuojamas el. parduotuvės tinklalapyje. PIRKĖJUI apsiperkant el. parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.

1.3. Taisyklės sudaromos vadovaujantis 2001 m. Rugpjūčio 17 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 258 „Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių patvirtinimo“.

1.4. Pirkti el. parduotuvėje turi teisę:

1.4.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y., asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

1.4.2. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

1.4.3. juridiniai asmenys;

1.4.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.

1.5. PARDAVĖJAS, patvirtindamas taisykles, taip pat garantuoja, kad, remiantis taisyklių 1.3. punktu, PIRKĖJAS turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje.

1.6. Sutartis tarp PIRKĖJO ir PARDAVĖJO laikoma sudaryta nuo to momento, kai PIRKĖJAS el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su PARDAVĖJO taisyklėmis, gauna patvirtinimą „Užsakymas priimtas“. (žr. 5 punktą „Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai“).

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. Užsisakyti prekes el. parduotuvėje PIRKĖJAS gali:

2.1.1. užsiregistruodamas el. parduotuvėje – įvesdamas registracijoje prašomus duomenis;

2.1.2. nesiregistruodamas el. parduotuvėje.

2.2. PIRKĖJAS, užsakydamas prekes 2.1. taisyklių punkte numatytais būdais, atitinkamuose PARDAVĖJO pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus PIRKĖJO asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą.

2.3. Patvirtindamas šias taisykles PIRKĖJAS sutinka, jog 2.2. punkte pateikti PIRKĖJO asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo el. parduotuvėje, PARDAVĖJO veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

2.4. Sutikdamas, kad PIRKĖJO asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo PARDAVĖJO el. parduotuvėje tikslu, PIRKĖJAS taip pat sutinka, kad PIRKĖJO nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

2.5. PIRKĖJAS, užsiregistruodamas el. parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų.

2.6. PARDAVĖJAS įsipareigoja neatskleisti PIRKĖJO asmens duomenų tretiesiems asmenims. PIRKĖJO asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

3.1. PIRKĖJO teisės:

3.1.1.PIRKĖJAS turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje šių Taisyklių ir PARDAVĖJO nustatyta tvarka.

3.1.2. PIRKĖJAS turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su el. parduotuve, pranešdamas apie tai PARDAVĖJUI raštu (elektroniniu paštu info@slenkaplaukai.lt, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos (šiuo atveju PIRKĖJAS prekę pristato PARDAVĖJUI savo lėšomis) vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių patvirtinimo“.

3.1.3.Punkte 3.1.2. aptarta PIRKĖJO teise PIRKĖJAS gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat jei ji nebuvo naudojama.

3.2. PIRKĖJO įsipareigojimai:

3.2.1. PIRKĖJAS privalo atsiimti užsakytas prekes per 5 d.d. nuo prekių užsakymo ir už jas sumokėti sutartą pinigų sumą, jeigu buvo pasirinktas prekių atsiėmimas iš biuro.

3.2.2. PIRKĖJAS įsipareigoja neperduoti trečiosioms šalims savo atpažinimo kodo (užsakymo numerio). Jei PIRKĖJAS praranda atpažinimo kodą (užsakymo numerį), privalo nedelsiant apie tai informuoti PARDAVĖJĄ.

3.2.3. Jeigu pasikeičia PIRKĖJO pirkimo formoje pateikti duomenys, PIRKĖJAS privalo nedelsdamas juos atnaujinti arba pranešti PARDAVĖJUI.

3.2.4. Jei PIRKĖJAS nurodo klaidingą prekių pristatymo adresą, privalo sumokėti PARDAVĖJUI dėl prekių pristatymo atsiradusias išlaidas (1.5 Eur) peradresavimo mokestį.

3.2.5. PIRKĖJAS, naudodamasis e-parduotuve, sutinka su šioje pirkimo – pardavimo Sutartyje nurodytomis taisyklėmis ir privalo jų laikytis.

3.2.6. Jei PIRKĖJAS nepriėmė užsakytos prekės iš kurjerio, už pakartotinį prekės siuntimą moka PIRKĖJAS. PIRKĖJUI atsisakius priimti siuntinį ir pareikalavus grąžinti sumokėtus pinigus, pinigai už siuntimo išlaidas negrąžinami.

3.2.7. PIRKĖJAS įsipareigoja apmokėti už prekes per 3 d.d. nuo užsakymo pateikimo (jei PIRKĖJAS moka pavedimu arba per pašto skyrių, ar naudojasi internetinės bankininkystės sistemomis).

3.2.8. PIRKĖJAS įsipareigoja atsiimti prekes iš biuro per 5 d.d., jei buvo pasirinkęs prekių atsiėmimo iš biuro būdą.

4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

4.1. PARDAVĖJO teisės:

4.1.1. Jei PIRKĖJAS bando pakenkti el. parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, PARDAVĖJAS gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti PIRKĖJO galimybę naudotis el. parduotuve.

4.1.2. PARDAVĖJAS, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti el. parduotuvės veiklą apie tai nepranešęs PIRKĖJUI.

4.1.3. PARDAVĖJAS gali vienašališkai pakeisti šios Sutarties sąlygas.

4.1.4. PARDAVĖJAS turi teisę iš anksto nepranešęs anuliuoti užsakymą, jei PIRKĖJAS pasirinkęs apmokėjimo būdus „Pavedimu per banką“ ar „El. bankininkystės sistema“ neapmoka už prekes per 3 d. d.

4.1.5. PARDAVĖJAS turi teisę visais atvejais nesudaryti Pirkimo-pardavimo sutarties su konkrečiu PIRKĖJU, pateikusiu užsakymą, įskaitant, bet neapsiribojant tuos atvejus, kai PIRKĖJAS atsisakė Pirkimo-pardavimo sutarties ir grąžino prekes 2 ir daugiau kartų per paskutinius 12 mėnesių.

4.1.6. PARDAVĖJAS turi teisę atsisakyti sudarytos Pirkimo-pardavimo sutarties, jei sutartis buvo sudaryta asmens, kuris remiantis šiomis Taisyklėmis neturėjo teisės sudaryti sutarties.

4.2. PARDAVĖJAS įsipareigoja:

4.2.1. Sudaryti visas sąlygas PIRKĖJUI tinkamai naudotis e–parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

4.2.2. PARDAVĖJAS įsipareigoja gerbti PIRKĖJO privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją.

4.2.3. Tinkamai supakuoti prekes savo lėšomis, tai yra taip, kad transportuojant pastarosios nebūtų sugadintos.

4.2.4. Pristatyti PIRKĖJO užsakytą prekių kiekį PIRKĖJO nurodytu adresu per 2-3 darbo dienas nuo apmokėjimo už prekes dienos, jei PIRKĖJAS moka pavedimu ar naudojasi internetinės bankininkystės sistemomis. Jei PIRKĖJAS pasirenka apmokėjimo būdą „grynais“, prekės pristatomos per 2-3 darbo dienas nuo užsakymo patvirtinimo dienos.

4.2.5. Negalėdamas PIRKĖJUI pristatyti užsakytų prekių, PARDAVĖJAS įsipareigoja pasiūlyti analogiškas prekes. PIRKĖJUI atsisakius priimti prekių analogą ir negavus sutikimo palaukti kol atsiras galimybės pristatyti prekes per trumpiausiai įmanomą laiką, grąžinti PIRKĖJUI sumokėtus pinigus per 72 valandas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

5. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai

5.1. El. parduotuvėje PIRKĖJAS gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.

5.2. Sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai PIRKĖJAS gauna patvirtinimą „Užsakymas priimtas“, o gavęs užsakymą PARDAVĖJAS jį patvirtina – atsiunčia patvirtinimo laišką PIRKĖJO nurodytu el. paštu.

5.3. Prekių kainos el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant PVM.

5.4. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

5.4.1. atsiskaitymas naudojantis el. bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas naudojantis PIRKĖJO el. bankininkystės sistema. PIRKĖJAS, norėdamas pasinaudoti šia atsiskaitymo forma, turi būti pasirašęs el. bankininkystės sutartį su vienu iš šių bankų: SEB bankas; AB „Swedbank“; „DNB Nord“ bankas; „Danske“ bankas; „Nordea“ bankas; Citadelės bankas, Medicinos bankas, Šiaulių bankas. Pinigus PIRKĖJAS perveda į el. parduotuvės atsiskaitomąją sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko el. bankininkystės sistemoje.

5.4.2. Atsiskaitymas banko pavedimu tiesiogiai į UAB „Green Line Baltic“ banko sąskaitą.

5.4.3. Apmokėjimas grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu (PIRKĖJAS už prekes sumoka jų pristatymo metu, grynųjų pinigų paėmimo mokestis – 1,45 Eur) arba prekių atsiėmimo metu biure (grynųjų pinigų paėmimo mokestis netaikomas).

5.5. PIRKĖJAS įsipareigoja už prekes sumokėti per 3 d.d. Tik gavus apmokėjimą už prekes pradedama formuoti prekių siunta ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

6. Prekių pristatymas

6.1. PIRKĖJAS, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

6.2. PIRKĖJAS įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei PIRKĖJAS prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, PIRKĖJAS neturi teisės reikšti PARDAVĖJUI pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

6.3. Prekes pristato PARDAVĖJAS arba PARDAVĖJO įgaliotas atstovas (kurjeris).

6.4. Pardavėjas pristato PIRKĖJUI prekes vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai PARDAVĖJO sandėlyje nėra reikiamų prekių, o PIRKĖJAS informuojamas apie užsakytų prekių trūkumą. Kartu PIRKĖJAS sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo PARDAVĖJO nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju PARDAVĖJAS įsipareigoja nedelsiant susisiekti su PIRKĖJU ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.

6.5. Visais atvejais PARDAVĖJAS atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės PIRKĖJUI nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl PIRKĖJO kaltės arba dėl nuo PARDAVĖJO nepriklausančių aplinkybių.

6.6. PIRKĖJAS privalo visais atvejais nedelsiant informuoti PARDAVĖJĄ, jeigu siunta pateikiama sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.

6.7. PIRKĖJAS visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai PIRKĖJAS privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Neatlikus tokių veiksmų PARDAVĖJAS yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš PIRKĖJĄ dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių PIRKĖJAS nepažymėjo kurjerio prekės pristatymo dokumente.

7. Reikalavimai prekėms

7.1. Kiekvienos el. parduotuvėje parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

7.2. Prekių kokybė turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose įtvirtintus kokybės reikalavimus.

7.3. Tuo atveju, kai PARDAVĖJAS tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.

7.4. Prekės turi būti prekinės išvaizdos, pakuotė neturi būti pažeista, ant Prekės esantys užrašai ir etiketės turi būti lengvai įskaitomi.

7.5. PARDAVĖJAS neatlygina PIRKĖJUI patirtų nuostolių dėl nekokybiškų Prekių, jeigu PIRKĖJAS netinkamai transportavo, sandėliavo ar naudojo Prekes.

7.6. Pardavėjas garantuoja, kad Prekės jų perdavimo momentu neturės paslėptų kokybės trūkumų ir atitiks kitas Sutarties sąlygas.

8. Prekių grąžinimas ir keitimas

8.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis LR ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal LR įstatymus (kai sutartis sudaryta dėl higienos prekių – patalynės reikmenų – pardavimo; žr. informaciją VšĮ „Vartotojų centras“ tinklalapyje http://www.vartotojucentras.lt/istatymas.php?id=1038, „Ne maisto prekių grąžinimo ir keitimo ypatumai“ 18 punktą.). Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.

8.2. Norėdamas grąžinti prekę(-es) remiantis Taisyklių 8.1. punktu, PIRKĖJAS gali tai padaryti per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekių pristatymo PIRKĖJUI dienos, informuodamas PARADVĖJĄ kontaktų skyriuje nurodytomis susisiekimo priemonėmis, nurodant grąžinamos prekės pavadinimą, užsakymo numerį ir grąžinimo priežastis.

8.3. PIRKĖJUI grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

8.3.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

8.3.2. prekė turi būti PIRKĖJO nesugadinta;

8.3.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

8.3.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios PIRKĖJAS ją gavo;

8.3.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.

8.4. Pardavėjas turi teisę nepriimti PIRKĖJO grąžinamų prekių, jei PIRKĖJAS nesilaiko 8.3. straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

8.5. Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekė, PARDAVĖJAS įsipareigoja atsiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis.

8.6. Tuo atveju, kai PARDAVĖJAS neturi pakeitimui tinkamų prekių, PIRKĖJUI grąžinama sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą.

9. Pirkėjo ir pardavėjo atsakomybė

9.1. PIRKĖJAS yra visiškai atsakingas už PIRKĖJO pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei PIRKĖJAS nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, PARDAVĖJAS neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš PIRKĖJO patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

9.2. PIRKĖJAS atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia el. parduotuve.

9.3. Užsiregistravęs PIRKĖJAS atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie el. parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laikome Pirkėju.

9.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog PIRKĖJAS, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

9.5. Jei PARDAVĖJO el. parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

9.6. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius.

9.7. Nenugalima jėga. Šalys neatsako už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, jeigu tai įvyko dėl nenugalimos jėgos. Nenugalima jėga laikoma neišvengiami ir Šalių nekontroliuojami įvykiai, kurie nebuvo ir negalėjo būti numatyti, kaip tai apibrėžiama Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Šalis, kuri negali vykdyti įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos, privalo raštu pranešti apie tai kitai Šaliai per 3 dienas. Sutarties vykdymas atidedamas, kol išnyks nenugalimos jėgos aplinkybės.

10. Rinkodara ir informacija

10.1. PARDAVĖJAS savo nuožiūra gali inicijuoti el. parduotuvėje įvairias akcijas.

10.2. PARDAVĖJAS turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.

10.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia PIRKĖJO registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

10.4. PIRKĖJAS visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais telefonais ir el. pašto adresais.

10.5. PARDAVĖJAS neatsako, jei PIRKĖJAS negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

11. Mėginukų užsakymo taisyklės

11.1. Nemokamai mėginukus gali gauti PIRKĖJAS, perkantis produktus internetinėje parduotuvėje www.slenkaplaukai.lt. Vienas PIRKĖJAS gali užsakyti ne daugiau kaip 2 vnt. tos pačios rūšies mėginukus. Siunčiamų mėginukų kiekiai priklauso nuo PIRKĖJO užsakymo sumos:

perkantiems iki 20 Eur – 2 mėginukai;

perkantiems nuo 20 Eur iki 40 Eur – 3 mėginukai;

perkantiems nuo 40 Eur iki 60 Eur – 4 mėginukai;

perkantiems už 60 Eur ir daugiau – 5 mėginukai;

12. Baigiamosios nuostatos

12.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

12.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.